�������� ���� ����� � ��������������� �������� "�� �������� ����".; �����.  XXX    |    XXXXXXXXXXX    |    XXXXXXX   
�� ������� ��������

� ������ K��� �����
�������� FCI �343
� ���������
������� ������
�����������
����, ���������, �����������
��������������� �������


E-Mail:
[email protected]

����� �� �������� ����


[� ������ ����-�����]   [�������� FCI �343]   [� ���������]   [������� ������]   [�����������]   [����, ���������, �����������]   [��������������� �������]   [���� ����������]  

© 2001 cane-corso; .